DOJAZDY

Szanowni Państwo!
Bardzo prosimy o uzupełnienie do 22 czerwca 2023r stosownych dokumentów, wszystkich Rodziców, których dzieci będą objęte przewozem w roku szkolnym 2023/2024. Dotyczy to uczniów klas 1 – 8, czyli i tych którym przysługuje całkowity zwrot kosztów jak i z częściową dopłatą. Dokumenty, które należy złożyć:

  • “Oświadczenia o odległości od szkoły”
  • “Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły”
  • “Wniosek o dopłatę do biletu miesięcznego zakupionego u przewoźnika, w przypadku gdy uczeń ma przekroczone kilometry określone w ustawie”

Rodziców przyszłych klas pierwszych, uprzejmie prosimy również o ich wypełnienie.

Powyższe dokumenty można składać w następujący sposób:

  • osobiście w sekretariacie (codziennie w godz. 8.00 – 14.00, można uzupełnić druki na miejscu)
  • przesyłać na email szkoły spdobra1@gmail.com (Na email przesyłać można czytelny skan/zdjęcie dokumentów).

Uwaga!
Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku i złożenia podpisów z obu stron, w wyznaczonych miejscach.

Informacja dla rodziców uczniów dojeżdżających:

1) dowozem zamkniętym  z Zajazdu objęta jest tylko grupa dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej,  których  odległość domu od szkoły jest większa niż 3 km; pozostali uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo, bo mogą korzystać  z nowego chodnika wzdłuż drogi krajowej,

2) uczniowie klas I – III z Gruszowca, Porąbki i Zadziela, których odległość domu od szkoły jest większa niż 3 km będą dowożeni przewozem zamkniętym, tak jak w poprzednich latach,

3) uczniowie klas IV – VIII spełniający wymogi  do zwrotu  kosztów dowozu do szkoły przez lokalny samorząd mogą korzystać  z transportu publicznego  – firmy „Limbus” lub innego przewoźnika –  wykupując bezpośrednio u przewoźnika bilet miesięczny, a następnie ubiegać  się o zwrot poniesionych kosztów.

Przypominam, że  pełny zwrot kosztów dowozu otrzymują uczniowie, których odległość od szkoły jest większa niż 3 km – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i większa niż 4 km – dla uczniów klas V –  VIII szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z programu przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobra w 2012r. „Bezpieczna droga do szkoły” i starać się o zwrot kosztów wykupionego biletu  z następującą dopłatą:

1. Dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, jeżeli droga wynosi:

a) od 2.600 metrów do 3.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu

b) od 2.200 metrów do 2.600 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c) od 1.800 metrów do 2.200 metrów – dopłata 40 % ceny biletu miesięcznego

2. Dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych , jeżeli droga wynosi:

a) od 3.400 metrów do 4.000 metrów – dopłata 80 % ceny biletu miesięcznego

b) od 2.800 metrów do 3.400 metrów – dopłata 60 % ceny biletu miesięcznego

c) od 2.200 metrów do 2.800 metrów – dopłata 40 % ceny biletu.

Kursy dojazdów i odjazdów odbywają się wedle poniższego harmonogramu:

zerknij na naszego facebooka!

DZWONKI LEKCYJNE
1

8:00 – 8:45

2 8:55 – 9:40 
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30 
5 11:50 – 12:35
6 12:50 –13:35
7 13:45 – 14:30
8 14:40 – 15:25

BIBLIOTEKA

Szkolna biblioteka jest czynna w:

Pon. 7:45 – 13:45
Wt. 7:45 – 13:45
Śr. 7:45 – 13:45
Czw. 7:45 – 13:45
Pt. 7:45 – 13:45

DOWOZY DO SZKOŁY

DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW

w I półroczu 2023/2024

Dowozy

KLASY I – III Szkoły Podstawowej

TOP-BUS
Zadziele 7.00 Gruszowiec (Brogi) 7.21
Porąbka (Rola) 7.06 Gruszowiec (bar) 7.26
Porąbka (Podlesie) 7.08 Gruszowiec (szkoła) 7.28
Porąbka (sklep) 7.10 Gruszowiec (Groń) 7.30
Krzyżowa 7.32
Zajazd   7.45

KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej

LIMBUS
Porąbka (Rola) 7.15 Gruszowiec (bar) 7.35
Porąbka (garaże) 7.17 Gruszowiec (szkoła) 7.37
Porąbka (sklep) 7.19 Gruszowiec (Groń) 7.39
Zadziele (przy drodze głównej) 7.21 Krzyżowa 7.41

 

Odwozy

KLASY I – III Szkoły Podstawowej

TOP-BUS
Porąbka i Zadziele 12.45 Krzyżowa i Gruszowiec 13.10
Zajazd (kl. I-VIII) 13.45

KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej

LIMBUS
Porąbka i Zadziele (przy drodze gł.)

13.45

14.35

15.30

Gruszowiec

14.05

14.55

15.30

lokalizacja

Dobra 1, 34-642 Dobra
pow. limanowski

kontakt ze szkołą

telefon: 18 333-00-09
e-mail: spdobra1@gmail.com