Bezpieczeństwo uczniów

REALIZUJEMY ZADANIA :

 • Rozbudowa monitoringu i dbałość o jego sprawność
 • Przestrzeganie zasad dyżurów nauczycieli podczas przerw
 • Prowadzenie warsztatów i podejmowanie działań edukacyjnych dla uczniów o charakterze profilaktycznym
 • Współpraca z policją, sądem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapobiegania, bezpieczeństwa i przemocy w rodzinie
 • Pedagogizacja rodziców w obszarze uzależnień, przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, trudności dziecka z nauką szkolną
 • Propagowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu
 • Współpracujemy z rodzicami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole
 • Poszerzamy współpracę ze środowiskiem

Podsumowanie ZPB za rok szkolny 2020/21

  OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”!

  W związku z uczestnictwem naszej szkoły w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w czerwcu 2017 roku na terenie naszej szkoły został przeprowadzony audyt przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie :nadkom. Izabela Ciarka, st. sierż. Beata Wcisło, st. sierż. Iwona Pawlik oraz dyrektor szkoły p. Grażyna Nika, koordynator projektu Lucyna Mikosza. Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Dnia 31 października 2017 r. Certyfikat z rąk Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie odebrała Dyrektor Szkoły Podstawowej im L. Węgrzynowicza p. Grażyna Nika.

  Warunkiem otrzymania Certyfikatu było stworzenie kompleksowego systemu działań opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami, organizacjami, w tym z samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych. Mamy nadzieję, że się nam tu udało.

  Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo jest wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie.

  Dziękujemy za współpracę!

  INTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

  W roku szkolnym 2016/17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dobrej będziemy realizować projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa , którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy. 

  Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to program, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Placówka realizująca program zobowiązana jest do zbadania w jakim stopniu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele czują się bezpiecznie w szkole i w jej otoczeniu oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów związanych z realizacją projektu jest zaproszenie do współpracy i zaangażowanie jak największej liczby partnerów zewnętrznych. Podjęte przez placówkę działania, ujęte w tzw. Zintegrowanym Planie Działania, będą ustaleniem konkretnych przedsięwzięć, wraz z terminami i określeniem wykonawcy.

  Działania te podlegają ocenie podczas audytu przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Najwyższym wyróżnieniem dla szkoły związanym z realizacją projektu jest otrzymanie Certyfikatu ,,Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.
  Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę. Certyfikat ma charakter honorowy. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie oraz do inicjowania działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole.

  W szkole zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostaną dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu . Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

  Pod koniec listopada 2016 roku planowane jest spotkanie partnerów projektu, które ma na celu wypracowanie kompleksowego systemu działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole. 

  Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl

  zerknij na naszego facebooka!

  DZWONKI LEKCYJNE
  1

  8:00 – 8:45

  2 8:55 – 9:40 
  3 9:50 – 10:35
  4 10:45 – 11:30 
  5 11:50 – 12:35
  6 12:50 –13:35
  7 13:45 – 14:30
  8 14:40 – 15:25

  BIBLIOTEKA

  Szkolna biblioteka jest czynna w:

  Pon. 7:45 – 13:45
  Wt. 7:45 – 13:45
  Śr. 7:45 – 13:45
  Czw. 7:45 – 13:45
  Pt. 7:45 – 13:45

  DOWOZY DO SZKOŁY

  DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW

  w I półroczu 2023/2024

  Dowozy

  KLASY I – III Szkoły Podstawowej

  TOP-BUS
  Zadziele 7.00 Gruszowiec (Brogi) 7.21
  Porąbka (Rola) 7.06 Gruszowiec (bar) 7.26
  Porąbka (Podlesie) 7.08 Gruszowiec (szkoła) 7.28
  Porąbka (sklep) 7.10 Gruszowiec (Groń) 7.30
  Krzyżowa 7.32
  Zajazd   7.45

  KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej

  LIMBUS
  Porąbka (Rola) 7.15 Gruszowiec (bar) 7.35
  Porąbka (garaże) 7.17 Gruszowiec (szkoła) 7.37
  Porąbka (sklep) 7.19 Gruszowiec (Groń) 7.39
  Zadziele (przy drodze głównej) 7.21 Krzyżowa 7.41

   

  Odwozy

  KLASY I – III Szkoły Podstawowej

  TOP-BUS
  Porąbka i Zadziele 12.45 Krzyżowa i Gruszowiec 13.10
  Zajazd (kl. I-VIII) 13.45

  KLASY IV – VIII Szkoły Podstawowej

  LIMBUS
  Porąbka i Zadziele (przy drodze gł.)

  13.45

  14.35

  15.30

  Gruszowiec

  14.05

  14.55

  15.30

  lokalizacja

  Dobra 1, 34-642 Dobra
  pow. limanowski

  kontakt ze szkołą

  telefon: 18 333-00-09
  e-mail: spdobra1@gmail.com